020 6484925
luchtfoto |  305434 | Maastricht,  het Boschkwartier met het  Bassin en Sphinxkwartier kijkend richting Boschpoort en Boscherveld. opn. 18/04/2019

luchtfoto 305434 | Maastricht, het Boschkwartier met het Bassin en Sphinxkwartier kijkend richting Boschpoort en Boscherveld.

Het Boschkwartier met het Bassin en Sphinxkwartier, Maastricht. De binnenhaven werd in 1824-1826 aanlegd als verbindingspunt met de Zuid-Willemsvaart en het Kanaal Maastricht-Luik. Nadat de haven in onbruik raakte voor de binnenvaart werd het een passantenhaven voor de pleziervaart.© 18 april 2019 Aerophoto-Schiphol Luchtfotografie


Zoek in de Aerophoto-Schiphol luchtfoto beeldbank