020 6484925
luchtfoto |  305435 | Maastricht,  het Boschkwartier met het  Bassin en Sphinxkwartier. opn. 18/04/2019

luchtfoto 305435 | Maastricht, het Boschkwartier met het Bassin en Sphinxkwartier.

Het Boschkwartier met het Bassin en Sphinxkwartier, Maastricht. De binnenhaven werd in 1824-1826 aanlegd als verbindingspunt met de Zuid-Willemsvaart en het Kanaal Maastricht-Luik. Nadat de haven in onbruik raakte voor de binnenvaart werd het een passantenhaven voor de pleziervaart.© 18 april 2019 Aerophoto-Schiphol Luchtfotografie


Zoek in de Aerophoto-Schiphol luchtfoto beeldbank