020 6484925
luchtfoto |  Texel, de Schorren. Schorren of  kwelders zijn de hoger gelegen delen die aan de voet van de waddendijk liggen. Deze staan alleen tijdens springvloed of stormvloed onder water opn. 01/07/2018

luchtfoto | 304850 | Texel, de Schorren.

Natuurgebied Dorpszicht is een 1,2 vierkante kilometer grote natuurgebied bestaat voor een groot deel uit vochtig grasland met kreken © 1 juli 2018 Aerophoto-Schiphol
 Luchtfotografie
Zoek in de Aerophoto-Schiphol luchtfoto beeldbank